top of page

Cassandra's Eyes

The Empire Project

20 March - 25 April 2015

Banu Birecikligil’in Kassandra’nin Gözleri / Kassandra’s Eyes adlı sergisi 20 Mart - 25 Nisan 2015 tarihleri arasında The Empire Project’in Defterdar Yokuşu 35 numarada yeni adresinde sanatseverlerle buluşuyor.

 

Sanatçı sergisinde  mitolojiden yola çıkarak  kadın olmak sorunsalını farklı bir bakışaçısıüzerinden yorumluyor.  Karanlık ve umutsuz atmosferin içerisinde barınmaya çalışan figürler, toplumda kadın olmanın geçmişi, geleceği ve bugünüile ilgili endişeleri ortaya çıkartıyor. 

 

Sergiye ismini veren  Kassandra'ya Apollo tarafından geleceği görme yetisi bahşedilir. Fakat Apollon'un ilgi beklentisini karşılayamayan Kassandra, Apollo tarafından lanetlenir. Kassandra geleceği görebilse bile bundan böyle kimse onun söylediklerine inanmayacaktır. Öngörülerinden yola çıkan Kassandra'ya inanan kimse kalmamıştır, seziler artık güvenilir değildir. Bu durum karşısında, Kassandra artık bir histeriktir, delidir.


Bildiğimiz tarihten beri ifade ve  yaşama özgürlüğünügibi temel haklarınıkazanmak zorunda bırakılan kadınlar, duygusal, histerik diye adlandırılmış, klinik vakaya dönüştürülmüşve toplum dışına itilmiş, görmezden gelinmişlerdir. Birey ve toplum olarak dişi yanımızı dışlamak zorunda kalmış, katımantık etrafında kurulan kültürümüzde sezilerimizi, 5 duyu organıdışında algılayabildiklerimizi ve doğa ile bağlantımızı, bilgeliğimizi kaybetmiş, erkeksi tarafıkatılaşmış, sağlıksız bir toplumu norm kabul etmişiz. 

bottom of page